• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000026258

Formularze PIT 2017/2018 dla Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000026258.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Centrum jest organizacją działającą na rzecz młodzieży. Chcemy by przez udział w realizowanych przez nas programach młodzi ludzie zdobywali wiedzę, umiejętności oraz mogli kształcić postawy, które pomogą im stać się aktywnymi i dojrzałymi osobami, gotowymi stawić czoła wyzwaniom otaczającego świata. Nasze inicjatywy promują współpracę międzynarodową oraz zdobywanie wzajemnego zaufania, zrozumienia między ludźmi różnych kultur. Pomagamy doskonalić umiejętności osób pracujących w organizacjach non - profit, wspomagamy osoby wchodzące na rynek pracy, bezrobotnych, niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
"Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego"
"Młodzieżowe Centrum Przeciwdziałania Bezrobociu"
"Rynek pracy wyzwanie dla każdego z nas"
"Polsko - Amerykański Program Wymiany Edukacyjnej Au Pair in America"
"Fulbriht & Eil Public Policy Program to Poland" - coroczny 5 tygodniowy pobyt grupy amerykańskiej młodzieży w Polsce.
Cykliczne programy z zakresu edukacji ekologicznej.
Koło Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych.
Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!