• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000027109

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000027109.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie przyjmuje następujące sposoby realizacji swoich celów poprzez prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej:
1. Organizowanie i prowadzenie świetlic rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz organizowanie i prowadzenie integracyjnych koloni i półkolonii.
2. Organizowanie i prowadzenie mieszkań chronionych dla dorosłych osób niepełnosprawnych oraz osób starszych i niedołężnych oraz organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.
3. Organizowanie i prowadzenie poradni dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów, organizowanie działań wspierających dzieci i młodzież, która uległa przemocy oraz organizowanie szkoleń i kursów, konsultacji, doradztwa ze specjalistami w różnych dziedzinach dla nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzenie zatrudnienia wspomaganego oraz długoterminowe wspieranie osób już zatrudnionych, a także organizowanie zbiórek rzeczowych oraz pieniężnych.
4. Organizowanie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji i terapii ruchowej w zakresie fizykoterapii, hydroterapii, masażu leczniczego.
5. Organizowanie i prowadzenie pracowni logopedycznej i psychologicznej.
6. Organizowanie wycieczek dla niepełnosprawnych, będących pod opieką osób trzecich.
7. Organizowanie zawodów sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych z elementami integracji i współzawodnictwa.
8. Wydawanie broszur, folderów i podobnych publikacji, promujących działania stowarzyszenia; dokumentowanie przebiegu zbiórek pieniężnych, imprez czy konferencji informacyjnych dla niepełnosprawnych oraz drukowanie materiałów pomocniczych do prowadzenia szkoleń, plakatów czy ankiety ewaluacyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!