• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000029561

Formularze PIT 2017/2018 dla Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek w Elblągu

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000029561.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Jesteśmy grupą wsparcia i wzajemnej pomocy. Pomagamy kobietom po mastektomii za pomocą różnych form i metod (rehabilitacja fizyczna i psychiczna)w powrocie do pracy zawodowej, życia w rodzinie i społeczeństwie.

Pracujemy jako wolontariuszki w szpitalu i w domu z kobietami przed i po operacji. Współpracujemy z przeszkolonymi w Centrum Onkologii rehabilitantami i psychoterapeutką.Organizujemy rehabilitację fizyczną (3 razy w tygodniu, w tym 1 raz w basenie)i psychiczną grupową i indywidualną. Zorganizowałyśmy konferencję " Blaski i Cienie Kobiecości" dla 110 amazonek. W konferencji uczestniczyły przedstawicielki klubów z ościennych miast, a także z Kaliningradu i Ukrainy. Zorganizowałyśmy imprezę kulturalna "Amazonki na szlaku 4 kultur wschodniej Polski" oraz imprezę turystyczno-integracyjną "Przez turystykę ku zdrowiu"
Informujemy i szerzymy ideę wczesnego wykrywania chorób raka piersi, propagujemy profilaktykę nowotworową w społeczeństwie. Przeprowadziłyśmy VII edycję konkursu "Lekarz Różowej Wstążki Przyjazny kobiecie" i III "Marsz Zdrowia".
Wzajemnie wspieramy się w pokonywaniu choroby raka piersi. Prowadzimy działania integracyjne w środowisku Amazonek. Prowadzimy profilaktykę choroby raka piersi i raka szyjki macicy.
Promujemy zdrowy styl życia, szczególnie wśród kobiet.
Śledzimy i wdrażamy oświatę zdrowotną choroby raka piersi i szyjki macicy oraz staramy się o stosowanie nowoczesnego leczenia.