• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000029577

Formularze PIT 2017/2018 dla Liga Kobiet Polskich Oddział Terenowy w Elblągu

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000029577.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Ligi kobiet Polskich jest ochrona praw kobiet oraz pomoc kobietom i ich rodzinom. Organizacja zajmuje się także niesieniem pomocy osobom niepełnosprawnym i uzależnionym,rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Dąży do pełnej realizacji zasady równouprawnienia kobiet oraz zwalcza wszelkie przejawy przemocy i dyskryminacji. Swoje cele organizacja wypełnia poprzez działalność informacyjną, szkoleniowo-edukacyjną oraz poradnictwo prawno-społeczne. Wizytówką organizacji jest Poradnia Prawno-Psychologiczna, gdzie bezpłatną pomoc uzyskuje w skali roku ok. 1000 mieszkańców Elbląga i okolic.

Prowadzone działania
W Lidze Kobiet Polskich działa Poradnia Społeczno - Prawna. W niej, porad w zakresie głównie prawa rodzinnego, ale także i w sprawach innych takich jak: prawa pracy, prawa lokalowego, prawa karnego, przemocy, zasiłków, rent i emerytur, problemów wychowawczych udziela sędzia w stanie spoczynku, radca prawny oraz pedagog - terapeuta. Do zadań Poradni należy przede wszystkim informowanie obywateli o prawach im przysługujących oraz pomaganie w rozwiązywaniu problemów społecznych, prawnych i wychowawczych. Działania Poradni skierowane są głównie do najsłabszych, niepotrafiących poradzić sobie nawet z codziennymi problemami, zagrożonych wykluczeniem społecznym i izolacją od normalnego świata. Porady udzielane są bezpłatnie i kierowane do osób ubogich, bezdomnych, emerytów, rencistów, osób samotnie wychowujących dzieci i bezrobotnych. Jednak w praktyce, każdy, kto przychodzi bez względu na wiek, płeć i status materialny otrzymuje pomoc.
Pracujemy również z ofiarami przemocy poprzez spotkania raz w miesiącu na tematy psychologiczne. Udzielamy kobietom pomocy w formie darów żywnościowych oraz odzieży.