• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000032177

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000032177.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
1. Niesienie wszechstronnej, a szczególnie socjalnej, psychologicznej, medycznej i prawnej pomocy osobom w sytuacji kryzysowej i dotkniętym przemocą w rodzinie.
2. Prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej w obszarze zjawisk patologicznych zachodzących w rodzinie.
3. Wszechstronna pomoc w leczeniu i rehabilitacji społecznej osób i rodzin z problemem alkoholowym.
4. Przeciwdziałanie zjawisku społecznego wykluczenia osób z problemami psychicznymi.
5. Prowadzenie działań zmierzających do ochrony i umacniania praw jednostki w społeczeństwie.
6. Prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych.
7. Udział w tworzeniu i wspieranie lokalnych oraz ogólnokrajowych sieci samopomocy społecznej.
8. Badanie i monitorowanie zjawisk patologicznych zachodzących w rodzinie.
9. Popieranie europejskiej działalności w dziedzinie oświaty, lecznictwa i szeroko pojętej pomocy społecznej świadczonej przez organizacje rządowe, pozarządowe, zarówno polskie jak i międzynarodowe.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie prowadzi ogólnodostępną Świetlicę Środowiskową w Józefowie oraz Centrum Usług Doradczych dla osób niepełnosprawnych, oraz Klub Integracji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!