• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000032791

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000032791.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
1. Pomoc w zabezpieczeniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych i kulturalnych ludziom niepełnosprawnym i starym, którzy z powodu kalectwa i podeszłego wieku, różnych schorzeń somatycznych wymagają opieki osób drugich.
2. Pomoc w integrowaniu tych osób ze środowiskiem oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, społecznych i ekologicznych.
3. Pomoc i opieka nad ludźmi potrzebującymi (bezdomni, bezrobotni, samotne matki, ubodzy) oraz pomoc rodzinom dysfunkcyjnym.

Prowadzone działania:
Głównym celem naszej pracy jest integracja mieszkańców DPS-ów, którzy niejednokrotnie, wbrew ich woli, zostali oddani do DPS-u i zapomniani przez najbliższych. Odbiorcami są osoby niepełnosprawne i stare, które mają dużo wolnego czasu. Poprzez Międzynarodowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych chcemy poszerzyć znajomości i pozyskać partnera z Obwodu Kaliningradzkiego. Środki finansowe na organizowanie spotkań pozyskujemy z Fundacji im. St. Batorego, Fundacji Kanadyjskiej, PFRON-u, samorządów, z loterii fantowych, aukcji itp.
Uczestnicy spotkań tworzą prace na wspólnych warsztatach terapii zajęciowej. Z tych prac tworzymy wystawy, które ogląda społeczność lokalna. Później sprzedawane są one na aukcji, a uzyskane pieniądze przeznacza się na działalność statutową Stowarzyszenia.
W roku 2008 zorganizowaliśmy wycieczkę osobom niepełnosprawnym do Lichenia, a w roku 2009 do Częstochowy, Oświęcimia i Kalwarii Zebrzydowskiej.
Również w roku 2009 zorganizowaliśmy Spotkanie Rodzin i przygotowaliśmy Wieczerzę Wigilijną dla osób ubogich z terenu naszej gminy
Utrzymujemy kontakty z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum w Kowalach Oleckich.
W roku 2010 także zorganizowaliśmy Międzynarodowe Spotkanie Osób Niepełnosprawnych, w którym uczestniczyli mieszkańcy domów pomocy społecznej z Polski, Litwy i Łotwy, a miesiącu pażdzierniku zorganizowaliśmy wycieczkę dla osób niepełnosprawnych do Wilna, Kłajpedy i Pałangi.