• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000033262

Formularze PIT 2017/2018 dla Komitet Ochrony Orłów

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000033262.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Stałe rejestrowanie stanu liczebnego i rozmieszczenia przestrzennego poszczególnych gatunków ptaków drapieżnych oraz określenie ich wymagań siedliskowych i pokarmowych.
Monitoring efektywności rozrodu wraz z określeniem roli poszczególnych czynników warunkujących poziom uzyskiwanej produktywności lęgów.
Opracowanie i dążenie do bieżącej nowelizacji zasad ochrony prawnej ptaków drapieżnych oraz stała kontrola terenowa przestrzegania istniejących przepisów i czynne przeciwstawianie się aktom wandalizmu skierowanym przeciwko nim.
Organizowanie różnych form aktywnej ochrony ptaków.
Rozpowszechnienie w społeczeństwie idei ochrony ptaków drapieżnych oraz aktualnej wiedzy o ich biologii i ekologii, a także informowanie o zachodzących trendach liczebności i ich przyczynach.

Prowadzone działania
W ramach projektu "Ochrona orłów i innych rzadkich gatunków ptaka drapieżnego w Polsce" prowadzone są następujące działania:
Kontrola (monitoring) lęgowisk ptaków drapieżnych wpisanych do Czerwonej Księgi Zwierząt.
Sprawdzanie stanu przestrzegania przepisów, wyszukiwania nowych gniazd, uzyskania informacji o lęgach.
Ochrona strefowa rzadkich gatunków ptaków drapieżnych na nowych terenach.
Wzmacnianie i budowa sztucznych gniazd.
Wydawanie opracowywanych przez KOO materiałów edukacyjnych o ptakach drapieżnych oraz organizowanie szkoleń dla leśników.
Z inicjatyw Komitetu i dzięki jego naciskom w 1983 r. zostało wprowadzone rozporządzenie biorące pod ochronę miejsca gniazdowe rzadkich gatunków ptaków drapieżnych oraz poznano stan liczebny i rozmieszczenie orła bielika, rybołowa, orlika krzykliwego i orła przedniego - gatunków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako zwierzęta zagrożone.
Objęto ochroną strefową gniazda blisko 90% populacji bielika, ponad 60% rybołowa i około 30% orlika krzykliwego.