• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000033460

Formularze PIT 2017/2018 dla Związek Powstańców Warszawskich

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000033460.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Utrzymywanie więzów przyjaźni, organizowanie pomocy i opieki nad powstańcami warszawskimi i ich rodzinami.
2. Badanie, upowszechnianie i utrwalanie historii Powstania Warszawskiego.
3. Reprezentowanie interesów członków Związku wobec władz i społeczeństwa.

Prowadzone działania
Podejmowanie działań zmierzających do nadania żołnierzom Powstania Warszawskiego praw kombatanckich.
Weryfikowanie stopni wojskowych, odznaczeń oraz nadawanie odznaczeń i awansowanie.
Inicjowanie, organizowanie oraz popieranie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej w zakresie szeroko pojętej historii Powstania Warszawskiego oraz martyrologii jego żołnierzy.
Zbieranie i gromadzenie pamiątek historycznych oraz materiałów archiwalnych dotyczących Powstania Warszawskiego i jego żołnierzy.
Krzewienie wśród społeczeństwa, a przede wszystkim wśród młodzieży, wiedzy o Powstaniu Warszawskim.
Organizowanie spotkań z młodzieżą szkolną.
Podejmowanie współpracy z harcerstwem.
Działalność na rzecz żyjących żołnierzy uczestników Powstania Warszawskiego 1944 oraz opieka nad rodzinami zmarłych Kolegów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!