• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000033720

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum Św. Józefa"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000033720.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Jesteśmy organizacją non-profit.

Celem TPCh "Hospicjum Świętego Józefa" jest:
- udzielanie osobom ciężko i przewlekle chorym w okresie terminalnym opieki przystosowanej do poszczególnych potrzeb tych chorych,
- udzielanie pomocy rodzinie ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorymi,
- pozyskiwanie ludzi dobrej woli, gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy.

Towarzystwo realizuje cele poprzez:
- programowanie i realizowanie opieki nad chorym w warunkach domowych, wspieranie rodziny w opiece nad chorym, wspieranie rodzin pozostających w okresie żałoby, bezpłatne wypożyczanie niezbędnego sprzętu medycznego potrzebnego do zapewnienia komfortu opieki, organizowanie spotkań szkoleniowo-integracyjnych,
- organizowanie kursów, konferencji, seminariów dla swych członków, wolontariuszy i sympatyków,
- rozwijanie propagandy i udzielanie informacji w zakresie swej działalności statutowej, współdziałanie z prasą, radiem i telewizją, wydawanie własnych wydawnictw oraz stosowanie innych środków w tym zakresie,
- propagowanie idei i metody opieki nad ludźmi ciężko chorymi na nowotwory i osamotnionymi, zwłaszcza znajdującymi się w końcowym okresie życia,
- zbieranie środków finansowych potrzebnych dla realizacji celów Towarzystwa,
- zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami,
- współpracę z instytucjami samorządowymi oraz współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie opieki hospicyjnej, paliatywnej i innymi placówkami opieki zdrowotnej i społecznej,
- współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym czy zbliżonym zakresie działania.