• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000034785

Formularze PIT 2017/2018 dla Klub Inteligencji Katolickiej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000034785.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Wspomaganie członków Klubu w pogłębianiu swego życia duchowego i intelektualnego w zgodności z nauką Kościoła.
Kształtowanie człowieka, świadomego swych praw oraz obowiązków indywidualnych i społecznych.
Rozwijanie kultury chrześcijańskiej.
Przeciwstawianie się zagrożeniom i patologiom społecznym.

Prowadzone działania:

1. Działalność w życiu Kościoła
a) formacyjna: spotkania modlitewne, wspólne eucharystie, dni skupienia, organizowanie wykładów, kursów i spotkań formacyjnych dla różnych grup wiekowych;
b) intelektualna i społeczna: włączanie świeckich w pracę duszpasterską Kościoła, analiza dokumentów Kościoła, współpraca z episkopatem i mediami katolickimi oraz zabieranie głosu w najważniejszych sprawach współczesnego Kościoła w Polsce, udzielanie pomocy Kościołowi i wspólnotom chrześcijańskim na terenach byłego ZSRR, podejmowanie dialogu międzywyznaniowego i ekumenicznego.

2. Działalność dla rodzin, dzieci i młodzieży
a) Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży.
b) Udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
c) Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.
d) Organizowanie spotkań dyskusyjnych z młodzieżą studencką.
e) Organizowanie spotkań formacyjno-artystycznych dla najmłodszych.
f) Aktywizacja dzieci i młodzieży w przestrzeni społecznej.

3. Działalność międzynarodowa
a) Działania na rzecz przemian pro-demokratycznych na Białorusi i na Ukrainie.
b) Współpraca z organizacjami międzynarodowymi w Europie: podejmowanie partnerstw w celu realizacji rozmaitych projektów społecznych.

4. Działalność społeczna i kulturotwórcza
a) Aktywizacja seniorów oraz edukacja dorosłych: prowadzenie Akademii Trzeciego Wieku KIK i inne projekty edukacyjne;
b) Wydawanie czasopisma o tematyce społecznej: Kontakt. Magazyn Nieuziemiony;
c) Koncerty Chóru Ars Cantata dla lokalnych społeczności;
d) Prowadzenie szkoleń i platofmy intermetowej z zakresu edukacji globalnej: post-turysta.pl;
e) Prowadzenie poradni małżeńskiej i rodziennej: Studnia na Piwnej;
f) Prowadzenie Funduszu Stypendialnego KIK;
g) Rozpoznawanie i proponowanie rozwiązań problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, ekologicznych i innych oraz zabieranie głosu w debatach społecznych i publicznych.