• Formularze PIT
    dla Ciebie



    KRS 0000037881

Formularze PIT 2017/2018 dla Ogólnospołeczna Fundacja dla Dzieci Bezdomnych "Betlejemka"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000037881.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Udzielanie pomocy dzieciom pozbawionym naturalnych rodziców - całkowitym sierotom. Pomoc sierotom społecznym - dzieciom opuszczonym przez rodziców i pozbawionych ich miłości i opieki. Okazanie pomocy samotnym matkom oczekującym urodzenia dziecka. Zapewnienie rodzinnej atmosfery i prawidłowego wychowania w miłości rodzinnej dzieciom które zostaną objęte troską Fundacji - Domu Matki i Dziecka BETLEJEMKA, pomoc dzieciom niepełnosprawnym, osobom starszym.

Prowadzone działania
Fundacja prowadzi Dom Matki i Dziecka i Interwencji Kryzysowej we wsi Rostarzewo, gdzie znajdują schronienie bezdomne matki, przede wszystkim oczekujące dziecka, jak również samotnie wychowujące dzieci. Oprócz schronienia, wyżywienia i usług sanitarnych mają zapewnioną opiekę psychologiczną, poradnictwo pedagogiczne, prawne i socjalne. Realizowane są w ten sposób programy M.P. i P.S. oraz Wojewody Wielkopolskiego dotyczące zwalczania zjawiska bezdomności oraz dla osób niepełnosprawnych. Aktualnie rozpoczęto budowę domu dla osób ze schorzeniami wieku starczego. Obecne mieszkanki Domu to w głównej mierze ofiary przemocy, kierowane tu przez MOPR-y z Poznania. Liczba miejsc w placówce - 33 osoby. W skali rocznej jest to około 75 osób. Trwa proces przystosowywania Domu do przyjmowania osób niepełnosprawnych, którymi to osobami będą opiekować się będące w pełni sił mieszkanki "Betlejemki".