• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000040513

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Tratwa"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000040513.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
- Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości wszechstronnego rozwoju i rehabilitacji, a tym samym stworzenie im szans aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
- Wykształcenie w społeczeństwie ludzi zdrowych postawy akceptacji i życzliwości wobec niepełnosprawnych.
- "Zbudowanie pomostu" umożliwiającego współpracę uczestników WTZ ze społecznością lokalną.
- Prezentacja godnego wizerunku osób niepełnosprawnych jako ludzi w pełni wartościowych przez promowanie podejmowanych przez członków tego środowiska działań twórczych i pokazywanie ich osiągnięć w różnych dziedzinach aktywności.
- Uświadamianie i edukowanie rodzin osób niepełnosprawnych w celu wyrównania szans społecznych przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji społecznej.

Prowadzone działania:
Rehabilitacja zawodowa z przystosowaniem zawodowym, rehabilitacja społeczna mająca na celu przygotowanie do życia, rehabilitacja medyczna służąca podnoszeniu sprawności ruchowej osób niepełnosprawnych.
Od początku istnienia uczestniczymy w różnego rodzaju akcjach, programach i działaniach naszego środowiska lokalnego, włączamy sie też w akcje o charakterze ogólnopolskim.

Ostatnie działania podjęte przez nasze Stowarzyszenie to:
- współpraca z Akademią Filantropii (ekspozycja prac PANGEII);
- założenie strony internetowej;
- współorganizacja akcji środowiskowej "Marsz życia i nadziei"(na rzecz kobiet zagrożonych rakiem piersi; udział w aukcjach;
- współpraca z ośrodkami akademickimi: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu;
- kształcenie nowych kadr - staże, praktyki, wolontariat;
- współpraca z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej;
- prace nad programem z Europejskiego Funduszu Społecznego 1.4;
- organizowanie konkursów i integracyjnych imprez sportowych;
- promowanie działań artystycznych (prace plastyczne) uczestników WTZ - III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Gala - Kraków 2004.