• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000040868

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Olszówka"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000040868.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem stowarzyszenia "Olszówka" jest ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych charakterystycznych dla każdego regionu oraz szeroko rozumiana edukacja regionalna.

Prowadzone działania
Nasze działania są ukierunkowane głównie na pracę z dziećmi i młodzieżą.
W ramach projektu "Bioregion - przyroda i tradycja wokół mojego domu" chcemy skupić wszystkich zainteresowanych swoim regionem, jego historią, tradycją i mieszkańcami wokół obrony i odtwarzania swojej własnej tożsamości bioregionalnej.
Na projekt "Bioregion - przyroda i tradycja
wokół mojego domu" składają się:
Działania edukacyjne: - cykl "Rozejrzyj się wokół swojego domu" - skierowany do dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi.
Warsztaty: - "Bioregion" - który jest próbą odszukania tożsamości i współzależności z miejscem, w którym się mieszka. Skłania do zadawania pytań: Gdzie jestem? Dokąd zmierzam? -"Wędrowanie" - turystyka ekologiczna, nastawiona na utożsamianie się z miejscami po których się wędruje. W trakcie warsztatu wędrujemy w małych grupach ponieważ daje to możliwość intymnego obcowania z przyrodą, ludźmi i tradycją, którą tworzą. - "Świat przyrody" - warsztat przyrodniczy, pokazujący jak funkcjonuje przyroda i co jej zagraża ze strony człowieka. - "Ekologia w moim domu" - co mogę zrobić we własnym domu, aby jak najmniej szkodzić przyrodzie i żyć w sposób niekonsumpcyjny. - "Przyroda w mieście" - świat przyrody w mieście. - "Wędrówka w przeszłość" - warsztat historyczny, próbujący pokazać sposób patrzenia na naszą przeszłość tak, by zrozumieć naszą teraźniejszość. - "Archeologia - najdawniejsze ślady przeszłości " - warsztat archeologiczny. - "Kultura ludowa" - warsztat etnologiczny. - "Rękodzieło" - praktyczna nauka różnych rzemiosł, Działalność wydawnicza. Organizowanie wystaw.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!