• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000041253

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Edukacji Międzynarodowej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000041253.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Fundacji Edukacji Międzynarodowej jest działanie na rzecz wzbogacania możliwości edukacji społeczeństwa poprzez:
- wspieranie działań na rzecz rozwoju oświaty i edukacji,
- wspieranie działań edukacyjnych w kierunku kształtowania tożsamości regionalnej,
- wspieranie finansowe szkół wszystkich szczebli w ich działalności edukacyjnej,
- zaznajamianie z kulturą i dorobkiem innych narodowości,
- udzielanie pomocy innym placówkom oświatowym w zakresie kontaktów międzynarodowych.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:
- zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie,
- przyznawanie nagród i stypendiów,
- organizowanie i finansowanie dwujęzycznej szkoły podstawowej, gimnazjum i innych szkół,
- prowadzenie szkoleń i kursów edukacyjnych,
- rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością Fundacji,
- wspieranie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy poziomu nauczania,
- udział w przedsięwzięciach, zgodnych z celami statutowymi Fundacji.

FEM aktywnie uczestniczy w życiu Wrocławia i Dolnego Śląska. Współpracujemy z innymi fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz edukacji europejskiej w kraju i za granicą. FEM współpracuje także z samorządem lokalnym i wojewódzkim realizując programy wspierające oświatę i budowanie tożsamości regionalnej.
FEM jest organem prowadzącym dla Dwujęzycznych Szkoły Podstawowej ATUT i Dwujęzycznego Gimnazjum ATUT oraz Wroclaw International School. Szkoła Podstawowa ATUT powstała w 1990 roku jako pierwsza niepubliczna szkoła podstawowa we Wrocławiu. Wroclaw International School powstała w 2002 jako pierwsza na Dolnym Sląsku szkoła międzynarodowa przeznaczona dla uczniów - obcokrajowców. W naszych szkołach realizujemy program kształcenia międzynarodowego International Baccalaureate Organization z Genewy oraz uczymy zgodnie z zaleceniami European Council of International Schools z Wielkiej Brytanii i Council of International Schools.
FEM we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego rozpoczęła w maju 2001 roku tworzenie Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, którego jednym z elementów jest Program Stypendialny "zDolny Śląsk", największy program stypendialny w regionie i inne formy wsparcia uzdolnionej młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!