• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000042621

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Pieśni i Tańca "Lasowiacy" im. Ignacego Wachowiaka

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000042621.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
- ocalenie od zapomnienia dorobku kultury ludowej w jej historycznym rozwoju
- tworzenie i rozpowszechnianie ruchu folklorystycznego i jego dorobku na obszarze Rzeczypospolitej i poza jej granicami
- patronowanie i pomoc dziecięcym i młodzieżowym grupom ZPiT "LASOWIACY" im. I. Wachowiaka i im podobnym

Prowadzone działania:
Organizowanie i finansowanie zbiorów z zakresu kultury ludowej:
- organizowanie koncertów, festiwali ogólnopolskich, krajowych i zagranicznych wyjazdów zespołu
- działalność propagatorska i informacyjna dotycząca głównych kierunków wyznaczonych przez Stowarzyszenie
- współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą w zakresie objętymi celami Stowarzyszenia
- współpraca ze stowarzyszeniami w Niemczech, Francji, Finlandii i na Sycylii.
Odbiorcami są dzieci, młodzież, dorośli - bez względu na wiek.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!