• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000042780

Formularze PIT 2017/2018 dla Kieleckie Towarzystwo Naukowe

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000042780.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Kieleckie Towarzystwo Naukowe powstało w 1957 roku i od tego czasu nieprzerwanie podejmuje działania na rzecz upowszechniania kultury i historii regionu kieleckiego i świętokrzyskiego. Początkowo podstawowymi kierunkami działalności Towarzystwa było zbieranie i opracowywanie materiałów służących poznaniu regionu oraz prac służących rozwojowi gospodarczemu województwa kieleckiego poprzez wykłady, dyskusje naukowe, publikowanie prac naukowych organizowanie i utrzymywanie zakładów naukowych, prowadzenie rejestru bibliograficznego i dokumentacyjnego dotyczącego regionu Kielecczyzny. Prowadził prace badawcze nad dziejami lasów świętokrzyskich, zmianami środowiska naturalnego człowieka i roślinnością Gór Świętokrzyskich, opracowano bibliografię fizjograficzno-geograficzną Gór Świętokrzyskich. Następnie Towarzystw organizować konferencje naukowe szeroko pojętymi badaniami naukowymi
I tak bogato reprezentowana jest tematyka historyczna: rola społeczeństwa i kondycja ziemiaństwa, dzieje i kultura miasteczek, dzieje Kielc, zabytki i osiągnięcia techniczne regionu biografie znanych osób związanych z regionem, upowszechniające ich osiągnięcia: (M. Rej, W. Myśliwski, S. Gombrowicz S. Żeromski, H. Sienkiewicz, A. Dygasiński, G. Herling Grudziński, T. Kościuszko), Konkursy szkolne z zakresu historii regionu (Ocalić od zapomnienia... Pomniki i miejsca narodowej pamięci kielczan Ocalić od zapomnienia... Moja rodzina - zwierciadło wydarzeń lat wojny i okupacji) Został uhonorowany przez Targi Edukacyjne w Kielcach.
Materiały ze wszystkich konferencji zostały ukazały się drukiem.
Kolejną ważnym zadaniem KTN jest bowiem publikacje naukowe. Poruszają one tematykę regionalną, W kręgu opracowań wielokrotnie znalazło się miasto Kielce(Kielce - miasto z koroną w herbie Kulturę naszego regionu, szczególnie w wieku XIX i XX - m. in. Życie kulturalne Kielc, Kielce i kielczanie w życiu miasta i regionu XIX i XX w. Fundacje artystyczne na terenie Kielc) ale również i inne. Zostały wydane Studia z dziejów miast jak: Chęciny, Bodzentyn, Opoczno, również Włoszczowa, Pierzchnica, Jędrzejów, Wiślica. Wiele miejsca zostało przeznaczone na dzieje regionu w czasie ważnych wydarzeń historycznych, jak powstanie listopadowe, lata wojny i okupacji
Informacje na temat działalności - konferencje, publikacje wydawnicze dostępne są w Internecie i zainteresowanie nimi wykazują księgarnie oraz odbiorcy indywidualni z całej Polski również z zagranicy.
W ramach działalności popularyzatorskiej KTN zajmował się organizacją konferencji, sesji naukowych, wykładów i konkursów. Organizowane przez KTN przedsięwzięcia naukowe mają charakter interdyscyplinarny i głównie dotyczą zagadnień regionalnych. Obejmują zagadnienia z różnych dziedzin nauki: począwszy od historii (głównie związanej z regionem), poprzez filologię, nauki przyrodnicze, ekologię, po medycynę, pedagogikę i filozofię.