• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000043828

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Nasza Radomia"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000043828.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:
a) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
b) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
c) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
d) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
e) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
f) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
g) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
h) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
i) ratownictwa i ochrony ludności;
j) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Prowadzone działania:
1. Zbieranie środków oraz pozyskiwanie funduszy unijnych na budowę Sali Spotkań dla wsi Orzewo i Radomia.
2. Organizacja Akcji "Sprzątanie Świata" - 2 razy w roku - 22 kwietnia 2006 oraz w październiku 2006.
3. Organizacja rajdu rowerowego - maj 2006.
4. Doprowadzenie do wybudowania lewoskrętu na drodze krajowej nr 32 w stronę drogi do Muzeum Wojskowego W Drzonowie.
5. Działania wspierające remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1144F.
6. Pozyskiwanie środków na rozbudowę infrastruktury - drogi, oświetlenie, ścieżki rowerowe, boiska i place zabaw.
7. Organizacja imprez sportowych krajowych i międzynarodowych dla dzieci i młodzieży.
8. Współuczestnictwo w organizacji imprez kulturalnych na terenie Gminy Świdnica.