• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000044797

Formularze PIT 2017/2018 dla Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000044797.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie realizuje cele naukowe, naukowo - techniczne, oświatowe, oświatowo - wychowawcze, kulturalne, wspierania inicjatyw społecznych w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, zwalczania bezrobocia, rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, rozwoju samorządności lokalnej, a w szczególności:
- Pobudzania aktywności społeczno - gospodarczej społeczności lokalnej,
- Integrowania i wspierania działań na rzecz rozwoju infrastruktury intelektualnej i technicznej,
- Inspirowania działań na rzecz rozwoju samorządności, decentralizacji i demokracji,
- Inicjowania kontaktów gospodarczych i społecznych z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
- Promocji powiatów i gmin będących jego członkami,
- Wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych ograniczających bezrobocie, w szczególności służących rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw,
- Współpracy z organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy,
- Popieranie wszechstronnego rozwoju terenów wiejskich.
- Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!