• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000053684

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Bukowińska "Bratnia Pomoc" w Lubaniu

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000053684.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
1. Działalność charytatywna na rzecz bukowińczyków w Polsce oraz rodaków zamieszkałych na Bukowinie oraz kościoła katolickiego na Bukowinie.
2. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot bukowinjczyków i społeczności lokalnych poprzez organizowanie różnorodnych spotkań integracyjnych o charaktrze religijnym, kulturalnym, popularno-naukowym oraz turystycznym, a także udział członków Fundacji i mieszkańców w tych spotkaniach.
4. Popularyzowanie kultury, sztuki i tradycji poprzez tworzenie i funkcjonowanie amatorskich zespołów artystycznych folkloru bukowińskiego.

W ramach działalności statutowej Fundacja organizuje rokrocznie:
1. Wyjazdy na Bukowinę w lipcu o charakterze pielgrzymkowym na odpust do kościoła pw. Św. Anny w Storożyńcu, podczas tych wyjazdów przekazywane są różnorodne dary dla tamtejszego kościoła, jak też dla Polaków ze Storożyńca, Czerniowiec i innych miejscowości. Odbywają się również wizyty w Domach Polskich, głównie w Czerniowcach.
2. Spotkania noworoczne dla wszystkich członków Fundacji a także okazjonalne pikniki na wiosnę i w lecie integrujące (finansowane z datków uczestniczących w tych spotkaniach osób).
Ponadto w 2002 roku powstał w ramach Fundacji chór mieszany pod nazwą "Echo Bukowiny". Chór ten w swoich programach uwzględnia głównie krzewienie folkloru bukowińskiego, a także wykonuje różnorodne pieśni okolicznościowe (np. patriotyczne, religijne, ludowe, kresowe oraz współczesne. Od 2003 roku Fundacja organizuje międzynarodowe spotkania zespołów artystycznych (głównie chórów), w których uczestniczą zespoły bukowiskie z Polski jak też z Niemiec i Ukrainy. Dotychczas odbyły się trzy takie imprezy.
Ponadto Chór "Echo Bukowiny" czynnie uczestniczy w szeregu imprezach miejskich, gminnych, regionalnych oraz zagranicznych (w ogólnoniemieckich spotkaniach bukowiczyków).