• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000059457

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Ducha na rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000059457.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem fundacji jest działalność służąca aktywizacji ludzi niepełnosprawnych i ich integracji z ludźmi zdrowymi a zwłaszcza:
- promowanie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych,
- aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz rehabilitacji,
- inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej w zakresie teorii i praktyki procesów rehabilitacyjnych.

Prowadzone działania:
- Program hipoterapia.
- Program hydroterapia.
- Program obozów rehabilitacyjnych - hipoterapeutycznych, kajakowych i konno-kajakowych w Puszczy Augustowskiej, obozów konno-wspinaczkowych w skałach jurajskich oraz rajdów tatrzańskich i bieszczadzkich itp.

Programy obejmują ludzi niepełnosprawnych, w tym głównie dzieci i młodzież z różnym typem kalectwa (po porażeniu mózgowym, z zespołem Downa, autystyczne, z dystrofią mięśniową, niewidome, głuche, z kalectwem powypadkowym, itp.).
od 2006r. realizujemy nowy projekt - "Modernizacja i rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego Fundacji Ducha". Modernizacja i rozbudowa bazy Fundacji zapewni w przyszłości dobre warunki usprawniania naszych podopiecznych i pozwoli na poszerzenie działalności o nowe formy terapii umożliwiające optymalną rehabilitację niepełnosprawnych oraz udostępnienie naszych metod pacjentom niezależnie od miejsca zamieszkania. Obecnie jesteśmy w fazie projektów architektonicznych związanych z modernizacją.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!