• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000061527

Formularze PIT 2017/2018 dla Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000061527.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Od początku istnienia nasze działania mają charakter wychowawczy, opiekuńczy i edukacyjny wśród dzieci i młodzieży. Bierzemy także udział w projektach europejskich. Celem głównym naszego oddziaływania jest wychowywać młodzież na dobrych chrześcijan i rzetelnych obywateli. Szczególną troską ogarniamy młodzież ubogą i zaniedbaną moralnie oraz społecznie. Stowarzyszenie prowadzi Świetlicę Środowiskową i klub dla młodzieży w Szczecinie, klub (Oratorium) dla dzieci i młodzieży w Bydgoszczy-Fordonie, Rumi, Czaplinku, Aleksandrowie Kujawskim. W Poznaniu Stowarzyszenie wspiera pracę wychowawców Domu Młodzieży.

Prowadzone działania:
1. Świetlica środowiskowa w Szczecinie-Wielgowie.
2. Oratorium "Dominiczek" w Bydogszczy-Fordonie.
3. Oratorium w Rumi.
4. Wspieranie działalności ośrodka wychowawczego w Trzcińcu.
5. Opieka nad dziećmi i młodzieżą (organizacja czasu wolnego) w Nowogródku Pomorskim.
6. Projekty realizowane w ramach Europejskiego Programu Młodzież: Akcja 1.
7. Organizacja obozu turystyczno-sportowego dla dzieci i młodzieży z Kawnic.
8. Projekt: "Włączanie w działanie - Rozwój Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego" - realizowany w ramach FIO 2006.
9. Projekt: "Łączymy Pokolenia".
10. Oratorium w Czaplinku.
11. Współpraca z Domem Młodzieży w Poznaniu.
12. Biuletyn KONTAKT, Biuletyn CZAS ŁASKI.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!