• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000066678

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Centrum Wspomagania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Bratek"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000066678.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Współudział w opracowaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
2. Wielokierunkowa pomoc osobom niepełnosprawnym, głównie ze środowisk ubogich i ich rodzin na rzecz pełnej integracji.

Prowadzone działania
1. Wypracowanie stanowiska do niespójnych i niestabilnych zamierzeń rządu, dotyczących osób niepełnosprawnych w Polsce, przy współpracy członków Wielkopolskiej Społecznej Rady Programowej ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Zacieśnianie współpracy z samorządami wszystkich służb w rejonie Wielkopolski.
3. Sfinansowanie prac związanych z przystąpieniem do budowy Poznańskiego Milenijnego Centrum Rehabilitacyjnego, w którym funkcjonować będzie np. Regionalne Centrum Badawczo - Informacyjne, przedszkole im. Marii Montesson, ZAZ, WTZ z zapleczem noclegowym na czasowy lub stały pobyt, centrum szkoleniowo - rehabilitacyjne, nowoczesne zaplecze służące rehabilitacji w możliwie pełnym wymiarze.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!