• Formularze PIT
    dla Ciebie



    KRS 0000067372

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000067372.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Nasz cel:
Promocja miasta i pięknej Ziemi Przemyskiej oraz jej wybitnych osobowości.

Nasze zadanie:
Integracja mieszkańców w działalności na rzecz miasta i regionu.

Nasz obowiązek:
Pozyskiwanie nowych członków i sympatyków.

Prowadzone działania:
1. Organizacja Plebiscytu "Przemyślanin Roku".
2. Organizacja Zjazdów Przemyślan.
3. Prowadzenie "Przemyskiego Centrum Wolontariatu".
4. Promocja znanych osobowości - Przemyślan, poprzez organizację wystaw, koncertów, spotkań i salonów sukcesu.
5. Opieka nad miejscami historycznymi i pamięci narodowej.
6. Kwestowanie na rzecz renowacji grobowców i nagrobków w zabytkowej części przemyskich cmentarzy.
7. Renowacja nagrobków i grobowców obrońców Przemyśla, powstańców, zasłużonych dla miasta obywateli oraz członków Towarzystwa.
8. Realizacja projektów przy współudziale młodzieży szkół średnich i wyższych oraz innych stowarzyszeń.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!