• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000068091

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000068091.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem działania Towarzystwa jest:
1) podkreślanie unikatowego charakteru Fary,
2) popularyzacja znaczenia religijnego Fary jako pierwszego kościoła miasta Poznania, a także podkreślanie znaczenia Fary w historii miasta i kraju,
3) promowanie badań historycznych i architektonicznych Fary przez organizację sympozjów naukowych i publikacje związane z obiektem i historią zabytku,
4) pielęgnowanie tradycji Fary,
5) prowadzenie działalności wydawniczej i propagowanie Fary w środkach społecznego przekazu.

Towarzystwo cele swoje osiągać będzie poprzez:
1) popularyzację wiedzy o Farze,
2) inicjowanie badań naukowych, organizowanie wystaw, koncertów, odczytów, dyskusji, seminariów, sympozjów, itp.
3) prowadzenie działalności wydawniczej,
4) stałe zdobywanie przez działalność finansową i gospodarczą środków na zabezpieczenie funduszy dla przeprowadzanych remontów i renowacji, oraz konserwacji zabytków ruchomych i budynków.

Prowadzone działania:
W latach 2005-2008 przy wsparciu TPPF zrealizowany został remont generalny wnętrza świątyni farnej pt. "Wzrost atrakcyjności regionu Wielkopolski - kontynuacja konserwacji poznańskiej Fary" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wielkim przedsięwzięciem było także doprowadzenie do odrestaurowania zabytkowych farnych organów Ladegasta przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Obecnie Towarzystwo zajmuje się promocją Fary organizując wydarzenia koncertowe, turystyczne, religijne. Każdego roku odbywają się koncerty w ramach cyklu "Staromiejskie Koncerty Organowe", "Muzy Kapitularza", "W łagodnym powiewie", "Ladegast po zmroku", "Koncerty Farne" i wiele innych imprez okazjonalnych. Na organizację wydarzeń kulturalnych TPPF uzyskuje dotacje Urzędu Miasta Poznania oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, dzięki czemu wstęp na wszystkie organizowane wydarzenia jest bezpłatny. Każdego roku odbywa się także lipcowy festyn farny WARKOCZ MAGDALENY. Program imprezy jest bardzo bogaty: współpracują z nami ośrodki kultury z zaprzyjaźnionych gmin, które prezentują swój dorobek artystyczny. Stałym punktem programu są tradycyjne "farne" konkursy na najdłuższy warkocz i zadęcie w piszczałkę organową.