• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000068839

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski im. Janusza Korczaka

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000068839.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Naszym celem jest pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Obecnie stowarzyszenienie obejmuje opieką 90 dzieci i młodzieży niepełnosparwnej z powiatu: leszczyńskiego, kościańskiego, rawickiego, wolsztyńskiego, wschowskiego oraz z m. Leszna i m. Wschowy.
Stowarzyszenie pozyskuje środki finasowe na leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosparwnej oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
Organizujemy turnusy rehabilitacyjne, wycieczki krajowe i zagraniczne, spartakiady sportowo - rekreacyjne, spotkania "Gwiazdkowe" i "Wielkanocne", "Dzień Dziecka", "Andrzejki" oraz różne imprezy sportowo - rekreacyjne i kulturalne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.