• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000070237

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Komitet Dziecka"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000070237.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Pomoc dzieciom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej oraz dzieciom niepełnosprawnym.

Prowadzone działania
Komitet Dziecka jest ruchem społecznym - bez dotacji. Tworzą go ludzie pasjonaci różnych profesji, nauczyciele, lekarze, prawnicy. Stowarzyszenie wspomagane jest przez wolontariuszy, młodzież szkół średnich i studentów. Działa "Kapituła Dziecięco - młodzieżowa".
Komitet Dziecka jest organizatorem wielkiej imprezy gwiazdkowo - choinkowej dla 1500 dzieci, Komitet działa również na rzecz integracji organizacji pozarządowych.
Działamy na rzecz dzieci z Teatrem Wielkim w Łodzi i województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin i środowisk najbiedniejszych oraz dzieci chorych i niepełnosprawnych. Jesteśmy inicjatorem powołania medalu "Serce dziecku" przyznawanego corocznie 10-ciu osobom szczególnie wyróżniającym się w pracy na rzecz dzieci (kandydaci do Medalu typowani są przez dzieci a medale przekazuje kapituła dziecięco-młodzieżowa).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!