• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000070740

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną "Wszyscy Razem"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000070740.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Działamy już od 13 lat, w tym od 8 lat mamy siedzibę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zamościu przy ul. Śląskiej 45A.
Naszą misją jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom w ramach integracji.
Możemy poszczycić się inicjatywą w powołaniu pierwszych w regionie przedszkoli i szkół o charakterze integracyjnym. Obecnie wspieramy działalność tych placówek oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu. Działamy na rzecz poprawy warunków edukacji i rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i ich rodzin.
Wspomagamy dzieci niemówiące, autystyczne, z niepełnosprawnościami sprzężonymi – niedowidzeniem, niedosłuchem, niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.
Jako nieliczni w Polsce aktywnie włączamy się w propagowanie problematyki AAC. Przez 6 kolejnych lat (2007-2012), cyklicznie z okazji Międzynarodowego Miesiąca AAC organizowaliśmy koncerty dla dzieci niemówiących i ich rodzin, nauczycieli i terapeutów, w których występowały dzieci niemówiące ze wszystkich placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego województwa lubelskiego.
Obecnie prowadzimy szkolenia i konferencje z dziedziny AAC dla nauczycieli, rodziców i słuchaczy ośrodków doskonalenia nauczycieli. Przygotowujemy publikacje dla dzieci niemówiących i ich rodziców np. śpiewniki. Organizujemy szkolenia specjalistyczne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i nauczycieli z różnych dziedzin zgodnie z potrzebami.
Od 13 lat, cyklicznie organizujemy Wojewódzki Konkurs Twórczości "Zawsze niech będzie..." o charakterze integracyjnym. Konkurs adresowany jest do uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i uczestników warsztatów terapii zajęciowej z terenu województwa lubelskiego. Jego głównym celem jest propagowanie idei integracji z osobami niepełnosprawnymi poprzez różne formy twórczości dzieci i młodzieży (plastyczną, literacką i muzyczną)oraz wspólną prezentację ich osiągnięć. W ciągu 13 lat w konkursie wzięło udział około 8 tysięcy uczestników. Od roku 2014 organizujemy Regionalne Prezentacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych po hasłem "Co nam w duszy gra...". Prezentacje adresowane są do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze szkół specjalnych, integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych i uczestników warsztatów terapii zajęciowej.
Członkami Stowarzyszenia są przede wszystkim nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu oraz kilkoro rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia pracują w stowarzyszeniu społecznie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!