• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000071397

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Bliskich i Przyjaciół "Jeden Drugiemu" w Kętach

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000071397.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Wzajemne wspieranie się i integracja osób niepełnosprawnych ich rodzin i przyjaciół.
2. Reprezentowanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin z Gminy Kęty i okolic w zakresie wszystkich spraw związanych z całokształtem ich problemów obejmujących: zdrowie, edukację, aktywność zawodową a przede wszystkim ich godne życie i problemy bytowo-społeczne.
3. Oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej szeroko pojętego poznawania osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze społeczeństwem.
4. Popularyzacja uczestnictwa osób niepełnosprawnych we wszystkich formach aktywności życiowej tj. w kulturze, sporcie, aktywności zawodowej, rekreacji, rewalidacji i rehabilitacji.

Prowadzone działania
1. Spotkania informacyjne i integracyjne dla środowiska osób niepełnosprawnych - dostęp do informacji dla osób niepełnosprawnych w ramach spotkań informacyjnych, integracja ludzi niepełnosprawnych w ramach spotkań opłatkowych, wielkanocnych itp.
2. Czynne uczestnictwo w masowych imprezach - integracja ludzi niepełnosprawnych z lokalną społecznością.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!