• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000075163

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Młodego Krechowiaka

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000075163.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Kultywowanie tradycji 1 Pułku Ułanów Krechowieckich oraz tradycji i historii miasta Augustowa, skupienie wokół idei Stowarzyszenia osób związanych z historią Pułku i historią regionalną, opieka nad miejscami pamięci, wspieranie kształcenia dzieci i młodzieży oraz działalności szkoły i domu rodzinnego.

Prowadzone działania
1. Organizowanie uroczystości rocznicowych, wieczornic, wycieczek związanych z historią pułku, regionu.
2. Prowadzenie działalności klubów dla młodzieży (tanecznego, jeździeckiego, internetowego, strzeleckiego, sportowego, teatralnego), w ramach których uczniowie będą rozwijali swoje zainteresowania.
3. Wspieranie wychowawczej roli rodziny i szkoły poprzez organizowanie uczniom czasu wolnego (także w czasie ferii), uczenie szacunku wobec historii regionu i tradycji.
4. Wspieranie kształcenia dzieci, nauczycieli.

Odbiorcami działalności organizacji są uczniowie - członkowie Towarzystwa Młodego Krechowiaka - około 100 osób oraz członkowie rzeczywiści - nauczyciele, rodzice, przyjaciele szkoły, członkowie honorowi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!