• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000076016

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000076016.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie filozofii politycznej, zwłaszcza politycznych podstaw państwa demokratycznego.
Prowadzenie i wspieranie badań nad dziejami filozofii politycznej, zwłaszcza nad związkami między tradycją myśli chrześcijańskiej, liberalnej i konserwatywnej.
Badanie i popularyzacja polskich tradycji politycznych minionych stuleci.
Analiza głównych dylematów współczesnej polityki, szczególnie w jej wymiarze międzynarodowym, i inspirowanie debaty publicznej na ten temat.

Prowadzone działania:
- Działalność edukacyjna: cykle wykładów i warsztatów adresowanych do studentów, uczniów szkół średnich i nauczycieli m.in. "Polskie tradycje intelektualne", "Władza czyli...? Przypadek I RP".
- Działalność badawcza: prace analityczne i opracowania naukowe w ramach programów "Spór o przyszłość UE - polska perspektywa", "Filozofia polityczna", "Polskie tradycje intelektualne". Rezultaty prac są prezentowane w czasie konferencji naukowych i debat publicznych oraz na stronach internetowych OMP.
- Działalność wydawnicza: serie "Biblioteka Myśli Politycznej", "Polskie Tradycje Intelektualne", "Studia i analizy", "Klasyka myśli filozoficznej", "Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej", "Z archiwów bezpieki. Nieznane kart PRL", "Kanon współczesnej filozofii".
- Strony internetowe: www.omp.org.pl, www.polskietradycje.pl, www.usa-ue.pl, www.sporyokapitalizm.pl