• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000077757

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000077757.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Stowarzyszenie zostało powołane postanowieniem Sądu Okręgowego w Suwałkach w dniu 28.01.2000r. z dniem 02.03.2000 r. wpisane do rejestru stowarzyszeń. Zgodnie ze statutem założycielami stowarzyszenia są Powiat Sejny oraz Gminy: Sejny, Giby, Krasnopol, Puńsk, miasto Sejny oraz samorząd powiatu Sejny. Celem Stowarzyszenia jest m.in.:
-integrowanie członków do wspólnej realizacji zadań obejmujących więcej niż teren jednego samorządu gminy lub miasta w zakresie ochrony środowiska, zagospodarowania odpadów komunalnych, oczyszczania ścieków,
-współpraca w zakresie poprawy infrastruktury technicznej,
-inicjowanie, promowanie i pomoc w organizacji ponad lokalnych przedsięwzięć - w tym infrastruktury technicznej,
Zadaniem Stowarzyszenia jest również poszukiwanie programów wspierających rozwój regionalny i wspólne opracowywanie projektów w celu pozyskiwania funduszy na ich realizację, a także wspólne opracowywanie lub występowanie z inicjatywą opracowywania przez czynniki zewnętrzne projektów poprawy infrastruktury technicznej i czuwanie nad ich wdrażaniem.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie realizuje obecnie projekt dofinansowany z Euroregionu Niemen Programu Phare "Międzynarodowy Plener Malarski Regionu Pogranicza ZELWA 2005" na realizację którego otrzymało dofinansowanie ponad 27 tys. euro. Wydaje również dwumiesięcznik SEJNEŃSZCZYZNĘ.