• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000077974

Formularze PIT 2017/2018 dla Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Ciechanowie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000077974.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Towarzystwo ma na celu:
- Zrzeszanie osób ze Stwardnieniem Rozsianym celem poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju,
- Wyzwalanie inicjatyw osób ze Stwardnieniem Rozsianym w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia rozumianych jako proces osiągania optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem,
- Likwidację barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadamianie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób ze Stwardnieniem Rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw między nimi,
- Artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze Stwardnieniem Rozsianym.

Aktualne działania dotyczą głównie informowania członków o najnowszych formach leczenia i rehabilitacji. Odbiorcami są członkowie oddziału chorzy na SM i osoby niepełnosprawne z poza oddziału. O ile osoby mogące poruszać się jeszcze samodzielnie są w stanie dotrzeć do punktów rehabilitacji, to osoby leżące czy na wózkach inwalidzkich wymagają, aby to do nich dotarł rehabilitant.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!