• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000082040

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000082040.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest pomoc człowiekowi zagubionemu we współczesnym świecie. Przede wszystkim służy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, osobom bezdomnym, dysfunkcyjnej rodzinie, defaworyzowanej młodzieży opuszczającej Domy Dziecka, osobom starszym - w szczególności - gdy z uwagi na stan zdrowia, podeszły wiek i kalectwo, trudną sytuację życiową nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudności związanych z zapewnieniem sobie podstawowych warunków egzystencji. Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom” prowadzi we Wrocławiu przy ul. Reymonta 10, Dom Socjalny dla Mężczyzn

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!