• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000082952

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu "Mali Śwarni"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000082952.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem, który przyświeca kierownictwu zespołu, jest zachowanie i rozwój tradycyjnej kultury Podhalan. Prowadzona jest praca wychowawcza w oparciu o treści Karty Regionalizmu Polskiego, oraz program edukacyjny MEN "Dziedzictwo kulturowe w regionie" i deklarację programową Związku Podhalan.

Prowadzone działania
Szeroko zakrojona działalność kulturalna, jest to podstawowa działalność Towarzystwa.
W dziedzinie edukacyjnej:
1. Prowadzenie lekcji gry na instrumentach w 4 grupach wiekowych poczynając od dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Prowadzenie lekcji w szkołach na temat kultury, tradycji, zwyczajów regionu w celu zachowania spuścizny po przodkach i uwrażliwienie młodzieży na kulturę w jakiej żyją.
W dziedzinie kultury:
1. Zespół uczestniczy w wielu imprezach regionalnych, które odbywają się na Podhalu, takich jak: Jarmark Podhalański, występuje podczas uroczystości okazjonalnych-Święto 3 Maja, Święto Niepodległości, Jasełka, itp.
2. W roku 2005 zespół brał udział w projekcie ogłoszonym przez Unię Europejską: "Talentem Obdarzeni-Bogaci Kulturą".W związku z tym zespół wyjechał na występy na Słowację, w celu reprezentowania kultury podhalańskiej.
3. Zespół bierze udział w występach, konkursach i reprezentuje kulturę regionu na całym świecie,między innymi był we Francji, Słowacji, Chorwacji, Macedonii, Rumunii. Ma wiele nagród i podziękowań.
Innym rodzajem działalności Towarzystwa jest wychowanie przez sport. Organizowane są zawody narciarskie, kuligi, imprezy sportowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!