• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000085141

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Integracja" w Ozimku

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000085141.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Głównymi celami Stowarzyszenia INTEGRACJA są:
- pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzinom w zakresie skutecznych form rehabilitacji fizycznej i społecznej,leczenia, edukacji i wypoczynku,
- świadczenie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- podejmowanie działań na rzecz integracji dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami,
- uwrażliwianie środowiska lokalnego na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Aktualnie Stowarzyszenie realizuje projekt "Ośrodek oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych w gminie Ozimek" w ramach programu PFRON-PARTNER 2006.W ramach tego projektu prowadzimy zajęcia w świetlicy integracyjnej dla dzieci niepełnosprawnych i ich zdrowych rówieśników.Od kwietnia zamierzamy uruchomić punkt konsultacyjny dla rodzin dzieci niepełnosprawnych dotychczas nieobjętych działalnością naszego Stowarzyszenia. W przypadku otrzymania dofinansowania z PFRON zamierzamy poszerzyć ofertę zajęć rehabilitacyjnych dla naszych podopiecznych, zwiększyć częstotliwość spotkań oraz objąć opieką większą niż dotychczas liczbę dzieci niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!