• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000086892

Formularze PIT 2017/2018 dla Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000086892.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja i główne cele statutowe Banku to:
-Systematyczne pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności, zwłaszcza tej o krótkim terminie przydatności do spożycia oraz jej racjonalne wykorzystanie.
-Zapobieganie marnotrawstwu żywności przez zagospodarowywanie nadwyżek produkcyjnych, towarów z uszkodzonymi opakowaniami, serii próbnych, towarów o kończącym się okresie przydatności do spożycia itp.
-Wspieranie organizacji charytatywnych, placówek opiekuńczych i systemu pomocy społecznej, świetlic środowiskowych, darmowych jadłodajni, schronisk, noclegowni dla bezdomnych, domów dziecka, placówek wychowawczych, rehabilitacyjnych i innych prowadzących żywienie.
-Organizowanie okazjonalnych powszechnych zbiórek żywności na potrzeby organizacji działających na rzecz najbiedniejszych.
-Angażowanie ludzi do podejmowanych działań na rzecz osób potrzebujących, wyrabianie wśród młodzieży wrażliwości na los innych, oraz budowanie więzi solidarności z ludźmi pokrzywdzonymi przez los, będącymi w potrzebie.
-Tworzenie płaszczyzny współdziałania ludzi o różnych postawach społecznych, orientacjach politycznych i przekonaniach światopoglądowych.

Prowadzone działania:
-Publiczne zbiórki żywności w sklepach i marketach: Wielkanocna Zbiórka Żywności, Podziel się posiłkiem, Świąteczna Zbiórka Żywności.
-Zbiórka ziemiopłodów na zimowe zaopatrzenie najuboższych.
-Stała zbiórka żywności na terenie Radomskiej Giełdy Rolnej.
-Dystrybucja unijnych nadwyżek żywności w ramach programu PEAD.
-Systematyczne pozyskiwanie żywności od producentów i dystrybutorów.
Żywność przekazywana jest do organizacji współpracujących z Bankiem a zajmujących się pomocą żywnościową dla najuboższych. Aktualnie Bank przekazuje bezpłatną żywność do 89 organizacji, obejmujących pomocą żywnościową 29 538 osób.

Bank nie udziela pomocy osobom indywidualnym. Pomoc żywnościowa przekazywana jest za pośrednictwem organizacji działających na polu pomocy społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!