• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000088951

Formularze PIT 2017/2018 dla Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000088951.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Organizacja o statusie pożytku publicznego.

Misją Stowarzyszenia jest kształtowanie środowiska pracy wolnego od wszelkiej agresji, przemocy psychicznej i fizycznej oraz wspieranie rozwoju twórczych i pozytywnych relacji międzyludzkich. W tym celu prowadzi szeroką działalność społeczną skierowaną do osób indywidualnych oraz grup społecznych i zawodowych w ramach prewencji wobec niewłaściwych stosunków międzyludzkich będących jedną z przyczyn wykluczenia społecznego.
Zakres przestrzenny działania obejmuje teren całej Polski.

Strategią Stowarzyszenia jest stworzenie sieci pomocowej na terenie całego kraju. W różnych częściach kraju tworzone są tzw. Punkty Konsultacyjne Zarządu OSA, prowadzące działalność na swoim terenie. Punkty Konsultacyjne (PK) drogą telefoniczną, internetową i pocztową współpracują ze sobą, a także z Zarządem w Gdańsku, który w razie potrzeby koordynuje działania, a ogólnie monitoruje i kontroluje całość działalności. Zarząd utrzymuje kontakt w ramach korespondencji internetowej, pocztowej i telefonicznej z osobami pokrzywdzonymi z terenu całej Polski.

Prowadzone działania:
a) podnoszenie świadomości w zakresie profilaktyki i skutecznej walki z mobbingiem rozumianym jako przemoc psychiczna w pracy,
b) nagłaśnianie problemu mobbingu, pokazywanie skutków ekonomicznych, zdrowotnych i moralnych występowania tego zjawiska,
c) pomoc osobom zagrożonym i poddawanym mobbingowi,
d) prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego i medycznego,
e) prowadzenie działalności mediacyjnej,
f) działania na rzecz prawa do pracy w warunkach pozbawionych przemocy psychicznej,
g) współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń.
h) działania na rzecz ochrony zdrowia osób doświadczających mobbingu,
i) przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji w miejscu pracy oraz działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn,
j) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób mobbingowanych.