• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000090184

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Edukacji Otwartej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000090184.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Towarzystwa Edukacji Otwartej jest animowanie działań i wspieranie inicjatyw, które wspomagają rozwój człowieka, jego indywidualne zainteresowania oraz są odpowiedzią na społeczną potrzebę edukacji.
Przez edukację otwartą rozumiemy edukację wspierającą rozwój człowieka, jego zainteresowania i możliwości, poważnie traktującą indywidualne potrzeby drugiego człowieka, twórczą, promującą nowatorskie rozwiązania programowe oraz organizacyjne, umożliwiającą swobodny dobór celów, treści, środków i metod kształcenia. Uważamy, że demokratyczna Polska potrzebuje oświaty otwartej na potrzeby uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

Prowadzone placówki edukacyjne:
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące ALA
- Społeczne Liceum Sztuk Plastycznych ALA
- Akademia Sztuki Trzeciego Wieku.

Realizowane programy:
- EDUKACJA OSÓB STARSZYCH - Akademia Sztuki Trzeciego Wieku. Program skierowany do osób starszych, obejmuje m.in. zajecia artystyczne - rysunek, malarstwo, wykłady z historii sztuki i inne. Realizowany przy wsparciu UM Wrocławia - Wydział Edukacji.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!