• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000091766

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Hipoterapia"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000091766.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Pomoc dzieciom niepełnosprawnym, głównie poprzez prowadzenie terapii.
Działanie na rzecz integracji społecznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin.
Popieranie i upowszechnianie hipoterapii jako metody rehabilitacji.
Doskonalenie wiedzy i umiejętności hipoterapeutów.
Troska o higienę i bezpieczeństwo zabiegów hipoterapeutycznych.

Prowadzone działania:
Prowadzenie turnusu rehabilitacyjnego metodą hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (120 osób/tygodniowo).
Szkolenia na kursie hipoterapii i prowadzenie praktyk dla absolwentów kursu (ok. 30 osób rocznie).
Przygotowanie II tomu ABC Hipoterapii, poświęconego hipoterapii.
Prowadzenie praktyk dla studentów uczelni pedagogicznych, psychologii UW, rehabilitacji AWF i AM.
Opieka nad pracami magisterskimi dotyczącymi hipoterapii.
Współpraca z Centrum Wolontariat i korzystanie z pomocy wolontariuszy (ok. 20 rocznie).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!