• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000091879

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000091879.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Naszą misją jest kształtowanie środowisk życia chrześcijańskiego poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi religijno - moralnemu rodziny i jej członków oraz podniesienie poziomu polskiej oświaty.
Główne cele to:
- pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
- tworzenie świetlic środowiskowych
- pomoc rodzicom w wychowywaniu dzieci m.in. poprzez organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
- działania charytatywne
- przeciwdziałanie patologiom społecznym
- organizacja wolontariatu na swoje potrzeby
- pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Prowadzone działania
- Organizowanie, w ramach istniejących (17) Terenowych Ośrodków, grup rodzin i grup dzieci. Systematyczna całoroczna praca wychowawcza z dziećmi, łącznie z wyjazdami na letni i zimowy wypoczynek.
- Prowadzenie: 3 Szkół Podstawowych, 4 Gimnazjów, 2 Liceów Ogólnokształcących, 1 Szkoły Wyższej, 3 Świetlic Środowiskowych, 1 Przedszkola.