• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000092214

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Corda Cordis im. dr Walerego Więcko na rzecz Osób z Chorobami Serca"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000092214.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
1. Otoczenie opieką i udzielanie pomocy w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób po przebytym zawale serca.
2. Wspomaganie osób dotkniętych chorobami układu krążenia poprzez poradnictwo, pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego, rehabilitacyjne go, leków itp.
3. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób dotkniętych i zagrożonych chorobami układu krążenia.
4. Propagowanie zdrowego stylu życia jako ważnego czynnika zapobiegającego chorobom układu krążenia.

Działalnością Fundacji objęte są przede wszystkim osoby:
- po zawale mięśnia sercowego i operacjach kardiochirurgicznych,
- z grupy tzw. podwyższonego ryzyka (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, nadwaga, wysoki poziom cholesterolu),
- pozostałe - chcące poprawić jakość swojego życia i w konsekwencji uniknąć choroby wieńcowej.

Dla osób objętych swoimi programami Fundacja organizuje:
- badania profilaktyczne i fachową rehabilitację w oparciu o program profilaktyki zdrowotnej chorób układu krążenia,
- wiosenne i jesienne wyjazdowe sesje rehabilitacyjne w Przyjezierzu, gdzie - poprzez gimnastykę, rajdy rowerowe, marsze terenowe, mecze i turnieje siatkówki - uczestnicy wzmacniają swoje siły,
- całoroczne zajęcia rehabilitacyjne obejmujące gimnastykę i grę w siatkówkę pod nadzorem wykwalifikowanej kadry lekarsko-rehabilitacyjnej.