• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000092490

Formularze PIT 2017/2018 dla Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000092490.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Działania na rzecz rozwoju oświaty i edukacji dzieci i młodzieży. Wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i sportu.

Prowadzone działania
Prowadzenie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.
Prowadzenie ośrodka doskonalenia nauczycieli.
Prowadzenie działalności wydawniczej.
Przygotowanie i realizacja ponad 200 progjektów edukacyjnyh, najważniejsze to:
- "Ziemia Kłodzka - Nasza Mała Ojczyzna",
- "Sąsiedzi zza miedzy",
- "Od Europy do Europu przez Europę",
- "Polska - Europa - Świat",
- "Równać Szanse",
- "klub - net",
- "Polska - Dania",
- "Binationale Oekologie Wandrung",
- "ALF - Aqua Life Free",
- "AQUA ZWEI",
- "Ziemia i jej płody",
- "Dziki Wschód",
- "Zamki z piasku",
- "EKO - Kłodzko"
- "Tydzień Polski"
- "Tydzień Żydowski",
- "5 ARTIST",
- "Idzie sobie wiosna",
- "Cygański tabor",
- DIAL-NET-Mastrs,
- i wiele, wiele innych.
KTO zorganizowało 11 edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego, 14 edycji warsztatów plastycznych, 5 edycji warsztatów fotograficznych, 3 edycje warsztatów muzycznych, kilkadziesiąt konkursów przedmiotowych i międzyprzedmiotowych. Koordynujemy rozgrywki Amatorskiej Ligi Koszykówki oraz współtworzymy Kłodzkie Spotkania Modelarzy i Kłodzkie Fora Oświatowe.
Koordynujemy w woj. dolnośląskim, opolskim i śląskim program Równać Szanse, w ramach którego organizujemy:
- Regionalne Konkursy Grantowe,
- Reginalne Fora Edukacyjne,
- Laboiratrium matematyczno-przyrodniczo-techniczne.
Od 20 lat organizujemy masowe piesze górskie rajdy młodzieży:
- Rajd Spadającego Liścia,
- Rajd zimowy,
- Rajd Primaaprilisowy,
- Spotkanie z piosenką na szlaku.
Organizujemy kilkanaście imprez rocznie o zasięgu regionalnym, popularyzujących nowoczesne formy kształcenia oraz aktywne formy spędzania czasu wolnego