• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000098782

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000098782.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Gołdapski Fundusz Lokalny jest stowarzyszeniem nastawionym na działalność dobroczynną oraz wspierającą osoby fizyczne, grupy nieformalne i organizacje pozarządowe w rozwoju. Zadaniem GFL jest poprawa warunków życia mieszkańców powiatu gołdapskiego, umożliwianie startu życiowego osobom utalentowanym oraz wspieranie działalności innych organizacji pozarządowych.
Gołdapski Fundusz Lokalny gromadzi fundusze m.in. dzięki wsparciu przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz indywidualnych darczyńców.

Nasze działania realizowane są poprzez następujące programy:
1. Program stypendialny - od 2002 roku wspieramy uzdolnioną młodzież z rodzin w trudnej sytuacji materialnej poprzez udzielanie stypendiów. Od 2008 roku udzielamy wsparcia wyłącznie studentom studiów dziennych.
2. Program grantowy - w ramach konkursów udzielamy wsparcia organizacjom z powiatu gołdapskiego oraz gmin Budry i Kruklanki. Jesteśmy Lokalną organizacją grantową programu "Działaj Lokalnie".
3. Centrum Wspierania Aktywności Społecznej - program obejmuje wsparciem grupy nieformalne i organizacje pozarządowe poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, doradztwa oraz udostępnianie pomieszczeń i zaplecza technicznego.
4. "Uczymy się przez całe życie" - program wspierający i realizujące różnorodne projekty z zakresu edukacji pozaformalnej skierowane do młodzieży, dorosłych i seniorów jako alternatywe dla instytucji samorządowych i rządowych. Główny obszar to szeroko pojmowana edukacja kulturalna.