• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000100740

Formularze PIT 2017/2018 dla Polskie Towarzystwo Historyczne

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000100740.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Towarzystwa jest pogłębianie wiedzy historycznej i upowszechnianie jej.

Prowadzone działania:
- Dążąc do poznania prawdy historycznej pobudza i organizuje badania nad przeszłością, zwłaszcza regionalną;
- Troszczy się o przestrzeganie norm etyki historyka;
- Wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk historycznych, dla zachowania świadectw przeszłości i przekazywania wiedzy o dziejach, dla kształtowania świadomości historycznej społeczeństwa, a także w innych sprawach dotyczących społeczności historyk ów;
- Organizuje posiedzenia, konferencje, zebrania naukowe oraz co 5 lat powszechne zjazdy historyków polskich;
- Urządza samodzielnie lub wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami wykłady publiczne i odczyty, wystawy i pokazy, organizuje wycieczki o tematyce historycznej, a także podejmuje inne działania w celu popularyzacji nauk i zagadnień historycznych;
- Tworzy sekcje i komisje, zakłada zbiory, pracownie oraz stacje naukowe o zadaniach wchodzących w zakres cel ów Towarzystwa;
- Wydaje czasopisma poświęcone naukom historycznym oraz podejmuje i popiera inne wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe z zakresu historii;
- Współpracuje z właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej, z Polską Akademią Nauk, Polską Akademią Umiejętności i szkołami wyższymi, a także z innymi instytucjami w sprawach badań naukowych, organizacji życia naukowego, nauczania historii oraz we wszystkich innych sprawach objętych działalnością Towarzystwa;
- Współdziała z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za granicą.