• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000101748

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej - CIS

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000101748.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS prowadzi Biuro Porad Obywatelskich. Biuro Porad Obywatelskich jest pozarządową, niezależną instytucją udzielającą bezpłatnych i poufnych porad osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.
Nasze hasło to: "Obywatele pomagają obywatelom być obywatelami".
Problemy są nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. Jednakże jakość życia i optymalne funkcjonowanie zależy od możliwości i umiejętności pokonywania tych problemów. Niezbędnym do tego warunkiem jest posiadanie informacji o możliwościach, prawach i zasobach instytucjonalnych. Biuro Porad Obywatelskich powstało po to, aby takich informacji udzielać.
Szczególnie w obecnej, skomplikowanej i zmieniającej się sytuacji (transformacja ustrojowa, wstąpienie do Unii Europejskiej, niestabilność i mnogość uregulowań prawnych) istnienie Biur Porad Obywatelskich wydaje się niezbędne.
Chcemy, aby możliwość korzystania z zagwarantowanych praw była powszechna, nie tylko dla wybranych grup społecznych czy uzależniona od możliwości finansowych obywateli.
Biuro Porad Obywatelskich jest miejscem, do którego mogą zgłaszać się osoby, które znalazły się w trudnej dla siebie sytuacji życiowej i poszukują rozwiązania problemu.

Zakres problemów, zgłaszanych do BPO jest bardzo szeroki:sprawy mieszkaniowe, rodzinne, dotyczące postępowania w urzędzie, świadczeń i zasiłków, zatrudnienia, własności i inne.

Nasze usługi są:
- bezpłatne
- poufne
- bezstronne
- świadczone przez profesjonalnie przygotowanych doradców.

Doradcy BPO udzielają informacji i porad o:
- Sposobach i możliwościach rozwiązania problemów
- Przysługujących uprawnieniach
- Procedurach załatwienia sprawy
- Specjalistycznych instytucjach pomocnych w rozwiązaniu problemu.

Doradca BPO wysłuchuje, diagnozuje problem, wskazuje możliwości jego rozwiązania, konsekwencje wynikające z podjęcia określonych działań. Doradca wspiera w dążeniu do pokonania trudności.

Porady udzielane są w oparciu o stale aktualizowany system informacyjny, którego integralną częścią są akty prawne.

Staramy się wskazywać jak najwięcej możliwości rozwiązania problemu, ale decyzja o sposobie działania należy do osoby zainteresowanej.