• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000103409

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000103409.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
- Edukacja w zakresie kultury;
- Ułatwienie dostępu do kultury osobom niezamożnym, głównie dzieciom i młodzieży ze środowisk trudnych i z małych miejscowości Podlasia;
- Pomoc stypendialna uzdolnionej niezamożnej młodzieży;
- Projekty artystyczne połączone z działaniami edukacyjnymi.

Prowadzone działania:

1) Program stypendialny
W roku szkolnym 2004/2005 mamy 36 stypendystów - uczniów otrzymujących stypendia w miesięcznych ratach wypłacanych przez cały rok szkolny, ufundowaliśmy 6 całorocznych kursów języka angielskiego, mamy 10 stypendystów - studentów również otrzymujących stypendia przez cały rok akademicki.

2) Projekty artystyczne
Wystawa fotografii dokumentalnej "Ex oriente lux" dokumentująca wschodnią granicę Unii Europejskiej. W roku 2004 była prezentowana na wystawach w Moskwie i Paryżu (w ramach Sezonu Polskiego we Francji); w roku 2005 przygotowaliśmy wystawę fotografii Bolesława Augustisa (w latach 30-tych XX wieku dokumentował Białystok, negatywy jego zdjęć zostały odnalezione przez dzieci na opuszczonej posesji w centrum Białegostoku), wystawa odbyła się w styczniu 2005 r. w Galerii Arsenał w Białymstoku.

3) Warszataty edukacyjne z zakresu sztuki.