• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000103919

Formularze PIT 2017/2018 dla Falenickie Towarzystwo Kulturalne

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000103919.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Główne cele Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego to:
-organizowanie wydarzeń i stałych programów kulturalnych - festiwali, koncertów, wernisaży, wystaw, przedstawień, itp.;
-promowanie szeroko rozumianej kultury, dziedzictwa kulturowego i sztuki
-działanie na rzecz poprawy lokalnych warunków i możliwości dostępu do kultury ogółu społeczności lokalnej, oraz wspieranie edukacji kulturalnej;
-integrowanie lokalnych środowisk kulturalno-artystycznych;
-działania zmierzające do zagospodarowania dostępnych lokalnie obiektów i terenów zielonych dla celów działalności kulturalnej i wypoczynku mieszkańców;

Falenickie Towarzystwo Kulturalne jest organizatorem Falenickich Koncertów Letnich, wielkich Gal Gwiazd sceny operowej i Parad Niepodległości. Staramy się stwarzać społeczności lokalnej warunki dla uczestnictwa w kulturze, dla wypoczynku i integracji. Zapewniamy kontakt z wielką muzyką w doskonałym wykonaniu, w atrakcyjnej scenerii falenickich sosen.

Chcemy by nasze koncerty, realizowane w letnie niedzielne popołudnia, były okazją do godnego świętowania dla rodziców z dziećmi, muzykalnej młodzieży i osób starszych. Zapewniając kontakt z naturą, muzyką i pracami artystów plastyków, a w przerwach zapraszając do rozmów towarzyskich, pragniemy ubogacać i integrować lokalne środowiska.