• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000103990

Formularze PIT 2017/2018 dla Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000103990.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole jest pozarządową organizacją społeczną działającą na rzecz oświaty, jest ruchem społecznym wspierającym działalność szkół dla zapewnienia im lepszych warunków wychowania i kształcenia dzieci, dążeniu do tego aby wszystkie dzieci miały równe szanse edukacyjne ograniczone tylko uzdolnieniami i pracowitością, a nie zamożnością rodziców.

Prowadzone działania
Program działalności Klubu Przodujących Szkół ma na celu upowszechnienie dorobku dydaktyczno - wychowawczego szkół i ich nowatorskich rozwiązań pedagogicznych. W Klubie działa 164 szkół.
Organizowanie tematycznych warsztatów dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Organizowanie plenerów malarskich dla uzdolnionej plastycznie młodzieży z prezentacją prac na wystawach w czasie ogólnopolskich Targów Edukacyjnych w Warszawie.
Zadanie "Książki dla bibliotek szkolnych" - nieodpłatne przekazywanie do bibliotek lektur, czasopism naukowych, literatury dla młodych itp.
Organizowanie obozów dla młodzieży, nauczycieli oraz spotkań dotyczących Unii Europejskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!