• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000106099

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000106099.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
- Działania na rzecz oświaty miasta i gminy Dobre Miasto.
- Prowadzenie szkół oraz innych placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych.
- Działania na rzecz edukacji proekologicznej i proeuropejskiej.
- Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia, profilaktyki antyalkoholowej oraz przeciwdziałania innym formom uzależnień.
- Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.
- Ochrona zabytków, miejsc pamięci oraz dziedzictwa kulturowego Warmii w kontekście oddziaływań wychowawczych.
- Propagowanie krajoznawstwa, sportu i turystyki oraz pożytecznego i twórczego spędzania czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Prowadzone działania:
- prowadzenie Gimnazjum Niepublicznego - łącznie 136 uczniów.
- organizowanie zajęć sportowych (narty, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, piłka nożna, spływy kajakowe) - młodzież gminy.
- rozwijanie przyjaźni polsko-niemieckiej - byli mieszkańcy Guttstadt i obecni mieszkańcy Dobrego Miasta.
- zbiórka środków na restaurację baptysterium w Bazylice w Dobrym Mieście.
- wydawanie Rocznika Dobromiejskiego.
- prowadzenie strzelnicy i organizacja ligi strzeleckiej.