• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000112119

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Caritas na rzecz Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży im. Błogosławionego Jana Pawła II w Rzeszowie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000112119.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele Fundacji:
- gromadzenie środków, budowa i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży,
- w dalszym ciągu udzielanie świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży województwa podkarpackiego, głównie w zakresie szeroko pojmowanej rehabilitacji oraz służących poprawie i przywracaniu zdrowia.

Zadania Ośrodka:
- zabezpieczenie podstawowych i wysoko specjalistycznych potrzeb w zakresie diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz edukacji w tym zakresie rodziców (opiekunów) z województwa podkarpackiego, w formie stacjonarnej i konsultacyjnej,
- zatrudnienie niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej,
- stworzenie możliwości diagnozowania i leczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi,
- umożliwienie szkolenia przed dyplomowego i praktyk studentów fizjoterapii Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz szkolenia podyplomowego magistrów i lekarzy w ramach Wydziału Medycznego Uniwersytetu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!